czyste

zdrowie

Praca

Obecnie poszukujemy: 

 

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ DEGUSTACJE W SIECIACH HANDLOWYCH

 

Warunki współpracy:

umowa zlecenie

wynagrodzienie 13,70 pln brutto/godzinę

 

KONTAKT:

anna.raj@jogo.com.pl

Kandydatów wysyłających CV prosimy o zawarcie w przesyłanym dokumencie klauzuli, która pozwoli na przetwarzanie przesłanego nam dokumentu, treść jak niżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji przez „JOGO” Łódzką Spółdzielnię Mleczarską 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12, REGON: 000867466, NIP: 7240004099  

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest "JOGO" Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12 
(dalej Spółdzielnia lub JOGO ŁSM).

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez JOGO ŁSM procesów rekrutacyjnych.

W ramach trwającej rekrutacji JOGO ŁSM przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. 
W zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy JOGO ŁSM przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest również podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe zostaną również usunięte w przypadku, gdy wycofa Pan/Pani wcześniej wyrażoną zgodę.

W sytuacji, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia wyrażenia przez Pana/Panią zgody.

JOGO ŁSM może przekazać Pana/Pani dane osobowe podmiotom trzecim takim jak spółki obsługujące systemy informatyczne. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych do wskazanych kategorii odbiorców zawsze odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Nie podejmujemy na podstawie Pana/Pani danych profilowania czyli oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pana/Pani osoby.

Nie podejmujemy wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji na podstawie zgromadzonych o Panu/Pani danych osoby.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail (zgloszenia@jogo.com.pl) lub pisemnie (na adres siedziby Spółdzielni JOGO ŁSM).

Znasz produkty marki JOGO?

wypełnij ankietę