czyste

zdrowie

Regulamin konkursu wielkanocnego JOGO na Facebooku 2018

« cofnij

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/jogocompl/

 

"JOGO" - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
94-251 Łódź
ul. Omłotowa 12
tel. 42 25 30 800
fax. 42 651 15 48
lsm@jogo.com.pl


2. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają konto na portalu Facebook. Warunkiem udziału jest:
– polubienie strony JOGO na Facebooku,
– dodanie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku inspirującego zdjęcia przedstawiającego wypiek lub danie wielkanocne wraz z produktem JOGO, który został do niego użyty.


II. Czas trwania konkursu

Uczestnicy konkursu mogą dodawać komentarze w dniach 23 marca -2 kwietnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 kwietnia. Przy rozstrzygnięciu konkursu pod uwagę będą brane polubienia pod komentarzami dodane przed 6 kwietnia do godziny 9:00.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba posiadać konto na portalu Facebook. Warunkiem udziału jest polubienie strony JOGO na Facebooku oraz dodanie w komentarzu pod postem konkursowym inspirującego zdjęcia przedstawiającego wypiek lub danie wielkanocne wraz z produktem JOGO. Raz dodanego komentarza nie można edytować. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku dwóch komentarzy dodanych przez tę samą osobę, pod uwagę będzie brany tylko ten zamieszczony w pierwszej kolejności. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać w konkursie maksymalnie 1 zdjęcie. W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia umieszczone pod postem konkursowym.


2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności prawnej. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe uczestnik traci prawo do nagrody.


3. Z konkursu wykluczone będą zdjęcia o charakterze bezprawnym, naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, rozpowszechniające wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy "JOGO" - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska.

5. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.


IV. Nagrody

1. Do wygrania są nagrody niespodzianki.

2. Nagrodę zdobędzie jedna osoba, której zdjęcie w komentarzu zdobędzie najwięcej polubień.

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody 6 kwietnia 2018 r. w komentarzu pod postem konkursowym, po czym będzie zobowiązany do podania w wiadomości prywatnej adresu, na który zostanie wysłana nagroda. W przypadku odebrania nagrody osobiście w siedzibie firmy, zwycięzca otrzyma dodatkowe nagrody w postaci produktów firmy JOGO. W przypadku wysyłki nagrody, niepodanie adresu do dnia 13 kwietnia 2018 r. jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.

V. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, wspierany, administrowany ani finansowany przez portal www.facebook.com.

 

Polityka prywatności
Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora Konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzcy o wygranej.

 

Łódź, 23 marca 2018 r.

Znasz produkty marki JOGO?

wypełnij ankietę